Kom med på jagt - som tilskuer

07-11-2011

Hvad er jagt egentlig for noget?
Hvis det har undret dig, er der en mulighed for at finde ud af det, når Naturstyrelsen den 17. november, inviterer på jagt for publikum, i Hvinningdal ved Silkeborg. Interesserede vil følge skytter og hundefolk dagen igennem for derved at komme helt tæt på jagtoplevelsen.

På publikumsjagt vil der være mulighed for at jægerne nedlægger rådyr, ræv, hare samt fuglevildt. Herved kan man roligt vente sig en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Naturstyrelsens personale vil hele dagen være til rådighed for spørgsmål vedrørende jagten.

Mødested og tid
Naturstyrelsens P-plads ved Jordkærvej i Hvinningdal - torsdag den 17. november 2011 kl. 09.00

Jagten indledes med en traditionel parole med hornblæser.
Der serveres en varm ret til frokost og dagen afsluttes med vildtparade ca. kl. 15.30. Efter vildtparaden vil der være mulighed for at overvære opbrækning af nedlagt vildt samt køb heraf.
”Vi afholder en offentlig jagt én gang om året for at give interesserede lejlighed til at se, hvad jagt egentlig er for noget. Håbet er at gæsterne får mere viden om vildtet og fornemmer stemningen og fællesskabet omkring jagten,” fortæller vildtkonsulent Lars Bruun Hansen fra Naturstyrelsen, Søhøjlandet.
Det er gratis at deltage, men da der kun er plads til 20 deltagere, er det nødvendigt at tilmelde sig senest den fredag d. 11. november. Tilmelding sker efter princippet ”først til mølle”. Gerne via mail på adressen husk at opgive navn, adresse og tlf.nr.

På dagen deltager ca. 25 erfarne jægere fra de jagtlige organisationer og Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Jagten ledes af skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen. I planlægning og afholdelse af jagter på skovdistriktet tages der altid højde for sikkerhedsforanstaltninger, således også på denne jagt. Blandt andet er der altid en schweisshundefører med, som sammen med sin hund er ekspert i at opspore anskudt vildt. På dagen vil schweisshundeføreren fortælle lidt mere om arbejdet omkring schweisshunden.

Yderligere oplysninger:
Søren Rostved
Skovfogedelev
Søhøjlandet
Dir tlf.: (+45) 72 54 39 61