Weekendens stormfald under kontrol

29-11-2011

Stormen den 27. november lagde en del træ ned og ruskede nogle tage, men allerede nu fire dage efter er alle køreveje farbare.

Søndagens sene efterårsstorm der fejede ned over landet fra nordvest gjorde skade, men ikke mere end at der allerede nu er styr på ødelæggelserne. Skovrider Jesper Blom Hansen fra Naturstyrelsen Vendsyssel forklarer:

"Vi regner med at der er faldet ca. 2500 kubikmeter træ i vore plantager. Det svarer til ca. 10% af det vi normalt hugger med maskiner på et år, så det er langt fra hvad vi tidligere har oplevet. Alene i Blokhus Klitplantage har stormen lagt godt 1000 kubikmeter træ ned og det er hovedsageligt i de ældre Sitkagranbevoksnniger, som vi netop har tyndet og hvor resten af træerne derfor ikke har nået at stabilisere sig."

Stormfældet gammel Sitkagran. (Foto:  Naturstyrelsen Vendsyssel - Thomas Retsloff)

Under voldsomme storme er det hovedsageligt de ældre bevoksninger, der må stå for og ligeledes gamle og syge enkelttræer, der har stået rundt omkring. I det omfang vi har oplevet stormfaldet denne gang er der faktisk en del nytteeffekt i forbindelse med den naturnære skovdrift, som Naturstyrelsen praktiserer. Der bliver mere variation i bevoksningerne og en del af det væltede træ får efterfølgende lov at ligge til naturligt henfald. Dette er til glæde for insekter, biller og svampe i første omgang og derefter fugle og andre dyr, der lever af disse. Biologisk set er det således en "rusker" med mange gode sideeffekter.

Kravl IKKE op i stormfældede træer! (Foto: Naturstyrelsen Vendsyssel - Thomas Retsloff) Jesper Blom Hansen fortsætter: "Vi har allerede nu ryddet alle kørbare veje undtagen Dallerupvej i Blokhus Plantage, men den skulle også snart være farbar. I første omgang skærer vi blot de dele af træet af der spærrer vejene og kommer senere tilbage for at rydde helt op. Derfor ligger der stadig en del træ med rodkager på. Det er godt for holdbarheden af træet, men det indebærer også en risiko for at man kan komme til skade hvis en sådan rodkage skulle vælte. Vi opfordrer derfor til ekstra stor forsigtighed når man færdes i skovene efter et stormfald . Vores vandreruter kan således godt stadig være spærret af væltede træer eller store grene, der er blæst ned. Træer der ligger ned eller står op af andre træer kan være i "spænd", så gå venligst et godt stykke udenom disse indtil vi har fået fjernet alt hvad der indebærer en sikkerhedsfare. Hvis man på sin færden i plantagerne støder på træer der ligger og spærrer nogle af vore veje og stier er man meget velkommen til at henvende sig til os og fortælle hvor!"

Naturstyrelsen Vendsyssel kan bedst kontaktes via email: Obfuscated Email eller på telefon: 72 54 30 00