Kun ubetydeligt stormfald i Thy og Hanherred

30-11-2011

Vindfælder. Foto: Kim Christensen

Søndagens storm gik nådigt hen over skovene i Thy og Hanherred.
Nu et par dage efter at vinden har lagt sig, kan det konstateres, at der kun er spredt og ubetydeligt stormfald i plantagerne.

Der er ikke tale om fladefald, som vi kender det fra de seneste store storme i 1981-82, 1999 og 2005, men alligevel kan skovarbejderne se frem til nogle dages oprydning. En del randtræer og enkeltstående træer er væltet og har lukket veje og vandreruter, ligesom efterladte overstandere på de store rydninger er væltet ned i kulturhegn.

Alt i alt skønnes stormfaldet i Naturstyrelsen Thy at udgøre 2-3.000 kubikmeter. Det er omkring en fjerdedel af det skønnede stormfald i alle Naturstyrelsens skove.

De stormfældede træer, som ikke ligger i vejen, vil i stor udstrækning få lov at ligge til naturligt henfald. Det skyldes dels, at det spredte stormfald er urentabelt at oparbejde, dels at dødt ved i skovbunden fremmer den biologiske diversitet i skovene.

De træer, som skovarbejderne skærer ned omkring veje og stier, vil i videst muligt omfang vil blive solgt til lokale selvskovere.