Find pynt til juledekorationen i statens skove

30-10-2011

Vi nærmer os tiden, hvor der skal samles ind til juledekorationer og adventskrans. Derfor kan det være på sin plads at genopfriske reglerne for indsamling i statens skove:

Svampe, bær og frugter
Det er ikke kun skovens dyr, der kan samle bær og frugter i skovene. Vi andre kan også forsyne os i naturens spisekammer. Og det er tilladt! Svampe, bær og frugt må i begrænset omfang til privat brug samles overalt i statens skove og naturområder. Tommelfingerreglen er omkring en bæreposefuld. Der skal også være til den næste.

Grene, kviste og løv
Man må i begrænset omfang til privat brug gerne samle grene, kviste og løv, der ligger på skovbunden.

Man må desuden klippe grene og kviste af løvtræer , der er over 10 m høje. Bemærk at det ikke gælder i privatejede skove.
Man må også gerne klippe grene af væltede træer - både løv og nål. Det gælder dog ikke i bevoksninger, hvor der laves pyntegrønt (gran o.lign. til julepynt - typisk arterne Nobilis og Normannsgran). Her må man hverken indsamle eller klippe grene og kviste.
Institutioner, skoler og børnehaver kan eventuelt efter aftale få lov til at samle efterladte grene i pyntegrøntbevoksninger,  hvor arbejdet er afsluttet.

Kogler, mos og lav
Man må i begrænset omfang gerne samle kogler, mos og lav til privat brug. Det svarer til ca. en bæreposefuld af hver.

Særlige julesamleture

Adventstur i Tvorup Plantage, l ørdag den 19. november kl 13.30
En vandretur i efterårs-skoven med mulighed for at samle lidt grønt, bær og kogler til adventskransen og dekorationerne.
Turleder: Skovarbejder Heine Nielsen
Mødested: Den tidl. Plantørbolig, Tvorupvej 54
Pris: Voksne kr 30 ( betaling for grønt )

Juletur i Hvidbjerg Plantage, s øndag den 20. november kl. 10 – 12
Fra skovløberboligen går vi en rask tur i plantagen. Her er der mulighed for at samle mos, kviste og grene af pyntegrønt, som vi har klippet ned til formålet.
Turleder: Skovløber Ole Søndergaard
Mødested: Skovløberboligen i Hvidbjerg Plantage, Kystvej 66, 7755 Bedsted
Pris: Voksne kr. 30 ( betaling for grønt )

Gløgg og grønt i Vr. Thorup Klitplantage, søndag den 27. november  kl 13 - 15
Vi ser på skoven og samler lidt grangrene, kogler, mos, kviste og andet som kan bruges til juledekorationer. Der vil være mulighed for fæld-selv juletræer. Bagefter trakterer Lokalbrugsen  Vr. Thorup med gløgg omkring bålet i skoven
Turholder: Lokalbrugsen Vr. Thorup og skovfoged Thorbjørn Nørgaard
Mødested: Tidspunkt: ved maskinhuset i Vr. Thorup klitplantage