Hestegræsning i den store stil

28-10-2011

Hestegræsning i stor stil i Gribskov.

Gode naturplejere
Flere ret store områder i Gribskov græsses nu af islandske heste. Islandske heste er nøjsomme og græsser gerne, både hvor der er vådt og tørt og samtidig er de ikke kræsne. Selv stride græsser, som andre hesteracer og kreaturer lader stå, æder de med velbehag.

”Det har i mange år været svært at skaffe dyr nok, til den nødvendige naturpleje på de åbne områder i Gribskov. Men med de sidste års græsning med et stort antal islandske heste er flere områder nu græsset godt i bund og det får den positive effekt på floraen som vi ønsker,” siger Skovfoged Niels Worm. Ønsket er nemlig at de høje og stive arter af græsser og urter, bliver græsset helt i bund for at give plads et større antal af mindre planter. Det giver en meget større artsrigdom/biodiversitet.

Islandske heste i Odderdamsengene. Foto: Anne Johannisson

Resultaterne
På mandag flytter ca. 20 heste fra Odderdamsengene i den sydlige del af Gribskov og fra Hessemosen i den nordlige del af skoven til Ulvedalene, hvor der er indhegnet et stort område, som er indrettet til hestenes vinterkvarter. Ulvedalene ligger ved Sandskredsøen midt i Gribskov. Her blev der for tre år siden ryddet 40 hektar  granbevoksning, eller hvad der svarer til 55 fodboldbaner, som allerede nu ligger som et smukt åbent område med søer, bakker og dale.

Hestene skal græsse på arealet hele vinteren og Naturstyrelsens forudser at græsningen efterhånden vil bidrage til at det der før var en mørk granskov i løbet af de nærmeste år bliver omdannet til et smukt overdrevsområde, med større partier med lyng.

Det flotte resultat af hestenes sommergræsning kan ses dels i Odderdamsengene og dels på skovengene i Hessemosen ved Mårum. Her har hestene gået både på fugtige engarealer og i skov, i én stor hegning. Resultatet af græsningen i Ulvedalene må vi have til gode lidt endnu, men vi forventer allerede i det kommende forår at kunne se positive resultater for floraen, siger naturvejleder Anne Johannisson fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Tag ud og se det
Hvad med en god efterårstur i skoven, hvor farverne netop nu er særligt intense? På vedlagte kort kan du se tre udflugtsmål, hvis du vil ud og opleve de mange islandske heste i deres rette element og den positive ændring, der er sket for både flora og fauna som en følge af hestegræsningen. Rigtig godt tur.

Islandske heste i Ulvedalene 2011
De første 15 islanske heste er netop lukket ud i det 40 - 50 ha store Ulvedalsområde, hvor de skal græsse hele vinteren.

Islandske heste i Hessemose. Foto: Anne Johannisson
Islandske heste i Hessemosen. Sommeren 2011

Islandske heste i Odderdamsengene . Foto: Anne Johannisson
Græsning i Odderdamsengene. Sommeren 2011

Kort over Gribskov med de tre græsningsområder

Islandsk hest o Odderdamsengene. Foto: Anne Johannisson

Se indslag om hestene fra lokalavisen.dk