Kronvildtafskydning hos Naturstyrelsen, Midtjylland 2004-2011

03-10-2011

Kronvildtafskydning hos Naturstyrelsen, Midtjylland er de seneste år steget mærkbart, dette er sket som følge af et ønske om at reducere kronvildtbestanden i de områder, hvor der i samme periode er sket i stigning i markskader.

Afskydningen af krondyr på arealer under Naturstyrelsen Midtjylland er således mere end fordoblet  fra omkring 100 dyr i jagtsæsonen 2004-2005 til over 200 dyr i årene 2009-2010.

Se graf over kronvildtafskydningen (2004-2011)

Naturstyrelsen Midtjylland ønsker fortsat en høj afskydning, for at reducere krondyrbestandene i områder med mange markskader. Den Midtjyske Hjortevildtgruppe med repræsentanter fra jordbruget og grønne interesseorganisationer bakker op om dette ønske.

Yderligere information kontakt Vildtkonsulent Steen Fjederholt tlf. 72 54 36 98.