Invitation til møder om drift og pleje af Naturstyrelsens arealer

11-09-2011

En ny driftsplan er under udarbejdelse for Naturstyrelsen Blåvandshuk.

En ny driftsplan er under udarbejdelse for Naturstyrelsen Blåvandshuk. Denne nye plan vil afløse den nuværende driftsplan og den nye driftsplan vil dermed – som udgangspunkt - være gældende og retningsgivende for de næste 15 års drift af Naturstyrelsens arealer.

Naturstyrelsen Blåvandshuk vil gerne invitere brugerråd, interessegrupper, henholdsvis Varde Kommune, Fanø Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, og andre samarbejdspartnere til aftenmøder, hvor den fremtidige drift af Naturstyrelsens arealer i Varde, Fanø og Ringkøbing-Skjern kommuner kan blive drøftet og belyst.

For arealer i Varde Kommune afholdes mødet

tirsdag den 20. september kl. 19.00 – 21.30 i Pyramiden i
Blåvandshuk Idrætscenter, Strandvejen 2, 6840 Oksbøl.

For arealer i Fanø kommune afholdes mødet

torsdag den 29. september kl. 19.00 – 21.30
på Fanø Efterskole, Vangled 32, 6720 Fanø.

For arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune afholdes mødet

torsdag den 22. september kl. 19.00 - 21.30 ved Naturcenter Skjern Å
Ånumvej 161b, 6900 Skjern.
Mødet her afholdes som et udvidet brugerrådsmøde.

På møderne vil der blive orienteret om formålet og indholdet af driftsplanen, og efterfølgende vil der blive en fælles drøftelse af en række af de arbejdsområder, som driften af Naturstyrelsens arealer omfatter, herunder eksempelvis landskabspleje, naturpleje, rekreative faciliteter, vildtforvaltning, skovning m.v..

Naturstyrelsen Blåvandshuk håber, at der vil være interesse for at deltage i mødet og dermed til at deltage aktivt i aftenens fælles drøftelser om de næste 15 års udvikling i Naturstyrelsens store skove og naturområder

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne bede om en tilbagemelding på deltagelse herunder med oplysning om navn, tlf.nr. og emailadresse. Tilmelding kan ske til Naturstyrelsen Blåvandshuk

senest torsdag den 15. september for mødet i Oksbøl og

senest fredag den 23. september for mødet på Fanø – pr. mail til

senest mandag den 19. september for mødet ved Naturcenter Skjern Å - pr. mail til