Mårhunde med gps-sendere sat ud på Mors og i Thy

22-09-2011

GPS-sendere monteret på mårhunde giver en enestående mulighed for at studere dyrenes færdselsmønstre. Se her, hvordan mårhundene på Mors og i Thy har gebærdet sig.

Mårhund, skudt på Mors. Foto: Anton Linnet

Mårhunden er en invasiv art, som af mange grunde er erklæret uønsket i Danmark.

Arten breder sig hastigt blandt andet i Tyskland, Finland og det nordlige Norge og Sverige. Før 1995 var der kun registreret een enkelt observation af mårhund i Danmark, men i perioden fra 2008 til 2010 blev der registreret i alt 91 dyr, alle i Jylland og heraf 4 nord for Limfjorden.

Mårhunden har således etableret en bestand i Jylland, og det er derfor besluttet at iværksætte en målrettet bekæmpelse for at forhindre, at bestanden vokser og at arten breder sig til andre landsdele.

En af metoderne til bekæmpelse af mårhund er montering af GPS-sendere på enkelte indfangede dyr. Dyrene genudsættes hvor de er indfanget, eller eventuelt et helt andet sted, hvor man har begrundet formodning om, at der findes mårhund. En genudsat og GPS-mærket mårhund vil altid straks søge tilbage til sin mage eller opsøge en ny mage. Når den mærkede mårhund har fundet en mage, kan den opspores, og magen aflives eller mærkes.

Der er til dato udsat omkring 15 mårhunde med GPS-sendere i Jylland, heraf en i Vendsyssel, en i Thy og en på Mors.

Mårhunden på Mors
Den 22. august blev der udsat en GPS-mærket mårhund ved Rovvig på Mors. Hver 3. time døgnet rundt sender GPS´en sin position, hvilket gør det muligt at følge dyrets bevægelser. Kortet nedenfor dækker perioden fra 22. august til 20. september. .

Bemærk, at dyret kommer vidt omkring i sin søgen efter artsfæller. Mårhundens tilstedeværelse i Nykøbing Mors bekræftes af en hundeejer, hvis cocker spaniel have et kort, men heftigt møde med mårhunden, som siden har fundet mere fredelige græsgange omkring Tissingvig. Det, at dyret nu opholder sig permanent i et meget afgrænset område, tolkes sådan, at det har fundet sammen med en eller flere artsfæller her.

Mårhunden i Thy
Den 16. september blev der udsat en mårhund ved Nors Sø i Thy. Placeringen blev valgt, fordi der for nylig er fundet en trafikdræbt hvalp, hvilket bekræfter, at mårhunden er til stede i området.

Her er der kun tale om 4 dages observationer, så det er endnu for tidligt at konkludere noget, bortset fra, at der igen er tale om vidtstrakt søgen og til tider lange vandringer.