Tissingvig projektet går ind i afgørende fase

15-09-2011

Tissingvig - før retableringen. Foto: Kim Christensen

Anlægsarbejdet med retableringen af Tissingvig på Sydmors går nu ind i en afgørende fase. Arbejdet med at ændre det kunstigt afvandede landbrugsområde til en 82 ha stor sø nærmer sig sin afslutning.

Området har været mere eller mindre afvandet siden 1874. Men om få dage graves der hul i diget, så vandet igen vil strømme ind i vigen og arbejdet med fjernelsen af digerne påbegyndes. Inden længe vil afvandingspumpen blive stoppet endegyldigt.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Thy vil gerne markere begivenheden med et offentligt arrangement fredag den 23. september 2011 kl. 15.

Mødestedet vil senere blive bekendtgjort, da det afhænger af anlægsarbejdets stade.

Invitationer og annoncering følger.