Rejsegilde på naturprojekt Tissingvig på Mors

20-09-2011

Fredsø Maskinstation graver hul i diget så vandet fra Nørå for første gang i mange år strømmer frit ind i Tissingvig. Foto: Henrik S. Kristensen

Fredag den 23. september 2011 kl. 15:00
holdes der indvielse af den nye sø ved Thissinghuse på Sydmors.

Mødested ved Nøråvej 28, 7970 Redsted overfor pumpehuset. Se kort (pdf)
Parkering på stubmark. Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret tilrådes.

Historien bag:

Tissingvig, som tidligere var en del af Limfjorden, har fra 1870’erne været kunstigt afvandet, drænet og opdyrket.

Arealerne blev opkøbt af Naturstyrelsen i 2008, som et led i statens særlige vand- og naturindsats med henblik på at forbedre vandmiljøet i Limfjorden.

Søen bliver på ca. 82 ha og dermed Mors’ største sø. Projektet er udformet med stor hensyntagen til fuglelivet, da området er beliggende i et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Der er således opbygget en helt ny halvø i den kommende sø.

Der bliver offentlig adgang til området ad en sti langs søens sydlige del og der etableres fugleskjul, fiskebro og parkeringsmuligheder.

Projektets brugergruppe, sammensat af lokale foreninger og andre interessenter, har ydet væsentlige bidrag til planlægning af det nye naturområde.

Entreprenører har de sidste måneder arbejdet på at gøre planerne til virkelighed. Arbejdet er nu nået så langt at pumpen, der dræner området, kan slukkes og fjernes, og det ønsker Naturstyrelsen at markere.

Der vil bl.a.være taler ved borgmester Lauge Larsen og formand for Limfjordsrådet Poul Roesen.

Alle er velkomne!