Så er Tune Skov godt på vej

22-09-2011

Tune Skov etableres over de næste 20-30 år. Her i foråret 2011 blev de første planter sat i jorden og efterhånden som nye arealer erhverves plantes disse til. På nuværende tidspunkt er der erhvervet 55 ha. Når skoven står færdig vil den dække 240 ha. Rejsningen af Tune Skov følges af et skovrejsningsråd. Rådet har netop holdt møde og ønsker du at se referatet kan det hentes her: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Hovedstaden/Tune/