Naturpleje på Slettemosegård, Nakke

28-09-2011

Rydning af bæverasp og tynding af enebærkrat på Slettemosegård på Nakke

I et område på Slettemosegård er en entreprenør i gang med at lave naturpleje med et temmelig stort stykke værktøj - se billedet. Maskinen benyttes som regel til tynding af ung skov, men den kan også anvendes til rydning eller tynding af krat på naturarealer.

På billedet rydder maskinen bævreaps under store egetræer. Bævreaspen har bredt sig ud på et overdrev og blevet for stor til, at de græssende kreaturer kan holde dem nede. Bævreaspen bliver fjernet inde i folden, mens den bævreasp som står i kanten af fyrreskoven vil blive stående.

"Bævreasp er en vigtigt træart for mange insekter, så derfor vil vi ikke fjerne det hele" , fortæller skovfoged Carsten Poulsen og fortsætter, "når bævreaspen er fjernet inde i folden, vil det blive en god og varm lysning til glæde for mange forskellige insekter, snoge, firben, sommerfugle m.v. og dermed også for de mange småfugle, som er i området. Endelig vil man også, når bævreaspen er fjernet, forhåbentligt, rent æstetisk opleve en meget smuk lysning med græsning, blomster og de gamle egetræer, der næsten har udseende af sparekasseege."

I området med enebær, birk og eg foretages udtynding med maskinen. Udtyndingen skal forhindre, at overdrevene gror til i selvsået løvtræ og enebær. Hvis overdrevene får lov til at gro til, forsvinder en stor del af det særlige naturindhold, som er knyttet til lysåbne overdrev. Der bevares mange enebær og enkelte karakteristiske træer, som giver området en særlig karakter.

For at undgå næringsstoftilførelse bliver de fældede træer og buske kørt ud og stillet i stak. Efter passende tørring vil stakken blive flishugget. Flisen bliver brugt på fjernvarmeværker på Sjælland og kan dermed bidrage til at erstatte fossile brændsler.

Skovningsmaskine. Foto: Palle Graubæk
Skovningsmaskine rydder bævreasp