Fugletur ved Bølling Sø

13-04-2012

Søndag den 15. april inviterer Naturstyrelsen til fugletur ved Bølling Sø nord for Engesvang

Søndag den 15. april inviterer Naturstyrelsen på fugletur ved Bølling Sø.

Det er nu 7 år siden søen blev genskabt, og en lang række fugle har for længst fundet frem til søen og benytter den til kortere eller længere ophold og måske endda også som ynglested.

Netop nu er foråret for alvor kommet til Bølling Sø og med det hundredvis af gæs og svømmeænder, der har let ved at finde føde i den lavvandede sø eller på de omgivende engarealer. Ude på søen ses lappedykkere og skarver, og langs bredden står fiskehejrer på lur for at sikre sig en af de mange småfisk, som søen er blevet rig på. I luften er der rovfugle som tårnfalk, musvåge og rørhøg samt måske fiskeørn eller det, der er større, mens der fra krat og rørskov rundt om søen høres ivrig fuglesang.

Der er således mange naturoplevelser i vente, når naturvejleder Torben Bøgeskov vil guide de interesserede deltagere rundt på en to timer lang tur ved søens sydøstlige del.

Turen starter klokken 10:00 fra p-pladsen ved jernbaneoverskæringen ved vejen, Bøllingsø, i Moselund øst for Engesvang