Åbent Hus i Geddal Strandenge 29. april

26-04-2012

Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen holder åbent hus i Geddal Strandenge med masser af fugle på programmet

I lighed med tidligere år arrangerer Naturstyrelsen Midtjylland i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening ”åbent hus” i Geddal Strandenge søndag d. 29. april fra kl. 10:00 til 12:00

Skrænten og fugletårnet vil der være bemandet med fuglekyndige med teleskoper, og der vil være mulighed for både at se og høre om fuglene. Lige nu vil der være gode muligheder for at der vil være ande- og vadefugle i stort antal, og det kan være at de første gæslinger efter grågæssene viser sig. Rørhøgen vil også være en sandsynlig gæst, når den patruljerer over strandengene.

Det ca.140 ha store strandengsareal blev i 1992 genskabt efter, at daværende Skov- og Naturstyrelsen, Feldborg havde erhvervet arealerne med henblik på naturgenopretning. Engene blev lukket for offentlig færdsel for at give fuglene ro, men samtidig blev der lavet gode udkig fra skrænten og en udkigsplatform. Siden har både lokale og turister kunne glæde sig over fuglelivet på engene.