Frivillig naturpleje i Holmegård mose den 15. april

11-04-2012

Har du lyst til at yde en frivillig indsats for at genskabe naturværdierne i mosen ved at fælde genvækst af birk - så har du chancen her!

Har du lyst til at yde en frivillig indsats for at genskabe naturværdierne i mosen ved at fælde genvækst af birk?  Så tag med på naturplejedag i Holmegårds Mose.

Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforenings lokalforening i Næstved vil i samarbejde foretage en frivillig naturpleje af et område i Holmegårds mose den 15. april 2012.

Rydning i mosen

Naturstyrelsen gennemfører et naturgenopretningsprojekt i Holmegårds mose. Projektet er delvist finansieret gennem EU LIFE midler.  Træfældning kombineret med vandstandshævelser vil skabe nye muligheder for, at den helt særegne og spændende højmosenatur kan genskabes, efter tidligere tiders tørvegravning og dræning. Et birketræ drikker ca.400 liter vand i døgnet, så derfor gør det en stor forskel for mosen, hvis træerne fjernes. Der er ryddet store arealer med træer, men birketræerne afgiver mange frø og derfor er der stadig brug for naturpleje til at fjerne små birketræer der skyder op mange steder.

Alle er velkomne: Man får god motion og frisk luft, men vi holder også nogle hyggepauser, hvor vi slapper af, snakker om natur, og hvad der ellers er lyst til. Naturstyrelsen byder på en frokost-sandwich til alle tilmeldte deltagere.

Tidspunkt: den 15. april 2012 fra 10-14.

Mødested: Vi mødes ved parkeringspladsen i Fensmark Skov nord for Næstved. Parkeringspladsen er meget lille, men der kan parkeres på landevejen lige ved P-pladsen. Efter velkomst vil der være en kort information og vi går ca. en kilometer ned til mosen.

Tilmelding: Til Rune Larsen fra DN Næstved på telefon 61 30 98 45 (på hverdage ml. kl. 17-22) eller til: .

Medbring: Håndsave, grensaks, ørnenæb el.lign. Eventuelt eller rygsække/taske til transport af grej, idet der ca.1 km fra P-plads til mosen.

Logo

Logo