Thys sømærker males nu

22-08-2012

Stenbjerg Båke. Foto: Kim Christensen

Langs vestkysten blev der i årene 1884-85 opført 25 sømærker eller båker, som de egentlig hedder.

Båkernes formål var at hjælpe de søfarende langs kysten med at bestemme deres position. Båkerne har alle forskelligt udseende, og den enkelte båkes særlige geometriske form var indtegnet på søkortet, så hvis man var i tvivl, skulle man blot sammenligne det man så i søkikkerten med de figurer, man kunne se på kortet.

Båkerne har selvfølgelig forlængst mistet deres oprindelige betydning. Mange er gået i forfald og er blevet taget ned, men der er stadig 11 tilbage af de oprindelige 25. De er til gengæld blevet istandsat og fredet, og vi er så heldige at have 3 af de store landskabsskulpturer i Thy, nemlig ved Stenbjerg, ved Bøgsted Rende og ved Vigsø.

Tonny maler. Foto: Kim Christensen

Tonny Toftdal er skovløber og naturvejleder med særlige kompetencer inden for rekreativ træklatring. Det kommer nu båkerne til gode, idet Tonny har påtaget sig at genopfriske den oprindelige mønjerøde farve på båkernes træværk.

Arbejdet er afsluttet i Stenbjerg, så nu følger Bøgsted Rende og Vigsø. Og når det er ovre, rykker Tonny til Faddersbøl, hvor møllen skal have en overhaling med trætjære.