Udleje af jagt på Arrenæs

27-08-2012

Naturstyrelsen planlægger at udleje jagtarealer på Arrenæs for perioden 1. oktober 2012 - 31. marts 2018

Naturstyrelsen planlægger at udleje 2 jagtarealer på Arrenæs for perioden 1. oktober 2012 - 31. marts 2018.

Arealerne, der omfatter hhv. ca. 72 ha og ca.122 ha, er meget naturskønt beliggende på halvøen Arrenæs umiddelbart øst for Frederiksværk.

Arealerne er alle omkransede af byområder, private landbrugsarealer, statsskov og Arresø. Beliggenheden tæt på Frederiksværk og indebærer at arealerne undertiden kan være relativt velbesøgt af publikum, ligesom der i tilknytning til arealerne er udlagt og indrettet arealer til publikums brug.

Fælles for begge arealer er at man kan finde landbrugslandets almindelige vildtarter. Afskydningen af råvildt bestemmes ved en årlig fastsættelse af en kvotetildeling til det enkelte jagtområde, mens der er fri afskydning af de øvrige jagtbare vildtarter. I forbindelse med oprettelsen af jagtlejekontrakten vil der endvidere blive angivet et maksimalt antal dage, hvor der må jages på arealerne.

På arealerne kan der undertiden træffes både då- og kronvildt. Uanset der er fastsat en jagttid for disse vildtarter, er då- og kronvildt ikke jagtbare på arealerne.

Arealerne er som statsskovarealer åbne for publikum, jf. Naturbeskyttelses-lovens adgangsbestemmelser, og jagtudøvelsen skal derfor foregå under betryggende former, som tager udstrakt hensyn til publikums brug af arealerne, ligesom arealerne ikke må lukkes i forbindelse med jagt, jf. jagtlejekontraktens § 14.

Læs mere

For yderligere informationer kontakt vildtforvaltningskonsulent Niels Worm 7254 3194

Forventningens glæde. Foto: Ole Andersen