Eghjort tilbage til Gribskov

14-12-2012

I disse dage arbejdes der intenst på at gøre udvalgte områder i Gribskov indflytningsklar til eghjorten. For den store bille kræver både masser af dødt ved og sollys for at trives.

- der sprænges i skoven

I disse dage arbejdes der intenst på at gøre udvalgte områder i Gribskov indflytningsklar til eghjorten. For den store bille kræver både masser af dødt ved og sollys for at trives.

Eghjorten forsvandt allerede i 1873 fra Sjælland, da græsningsskovene overgik til produktion. I Jylland overlevede den frem til 1966. Men nu er der altså planer om at genudsætte eghjorten i Gribskov.

Eghjort. Foto: Ole Andersen

Eghjorten er Europas største bille. Hannen kan blive op til 9 cm. Kindbakkerne er store og formet som et gevir og har givet navn til billen. Hunnen har noget mindre kindbakker.

Eghjorten lever det meste af sit liv som larve inde i  mere eller mindre nedbrudte stammer. Det er derfor vigtigt at der findes meget dødt ved i skoven.

Eghjort: Foto: Ole Andersen

 

Store træer får toppen sprængt af
Lokalitet og fødemateriale klargøres i vinteren 2012/2013. Træerne markeres med farvede bånd, som fortæller, hvilke træer der skal blive stående og hvilke træer, der skal topkappes eller sprænges i 3-5 m højde og stammen efterlades. Sprængningen af træerne, skader så meget ,at nedbrydningen går hurtigere. Og det er optimalt for eghjorten.

Opvækst og krat skal ryddes, mens tornede buske skal blive. Landmålerstokke markerer gamle nedbrudte stød, som også skal bevares. Målet er at skabe en lysåben græsningsskov med så meget dødt ved som muligt – både stående og liggende.

Det forventes, at der udsættes både larver og voksne eghjorte i løbet af sommeren 2013.

Der bores huller i træet til sprænstoffet. Foto: Ditte Olrik

toppen sprænges. Foto: Ditte Olrik

Toppen  falder til jorden. Foto: Ditte Olrik

Resultatet er et flækket træ. Foto: Ditte Olrik

Der arbejdes intenst på at skabe de bedste vilkår for eghjorten. Men samtidigt skal der tages hensyn til sårbare og ynglende arter som rødrygget tornskade.

Meget af det døde ved skabes på arealerne, men op til 150 m3 skal udlægges i hele stammer og såkaldte pyramider, der graves halvt ned i jorden.

Kom ud og se det

Fredag d. 21.12 sprænges de sidste træer. Hvis du gerne vil høre mere om projektet med at udsætte eghjorten i Gribskov og se et af de sidste træer bliver sprængt, er der mulighed på fredag.

Mød op kl. 10.30 på P-pladsen på Storkevadsvej/Gillelejevej. P-pladsen ligger små 500 m nord for Skovenhedens kontor, Gillelejevj 2B, 3230 Græsted. Herfra går vi i samlet flok til sprængningsstedet, hvor træet bliver sprængt på et tidspunkt mellem kl. 11 og 12. Der må forventes en stor sikkerhedsafstand.