Vellykkede krondyrjagter i midtjyske statsskove

12-12-2012

Naturstyrelsen Midtjylland er halvvejs i vinterens reguleringsjagter på krondyr. 140 dyr er nedlagt indtil nu.

Naturstyrelsen Midtjylland startede på vinterens reguleringsjagter den 9. november, hvor Hans Kongelige Højhed, Prins Henrik, var vært. Ved den lejlighed nedlagde jagtselskabet 19 krondyr.

Siden har der været afholdt yderligere 2 jagter i Gludsted Plantage, og her er der nu nedlagt i alt 51 krondyr. Hertil kommer 24 dyr i Hastrup Plantage, i Palsgård Skov er der faldet 7 dyr, i Nørlund Plantage 18 og i Feldborg Nørreskov hele 32 dyr på en enkelt meget vellykket jagt. Senest blev 8 dyr nedlagt i smukt vintervejr i Kompedal Plantage tirsdag den 11. december.

Jagterne har primært det formål at reducere bestanden af krondyr, så antallet af markskader forvoldt af krondyrene kan begrænses.

Krondyrjagterne i de midtjyske statsskove foregår oftest som såkaldte bevægelses- eller anstandsjagter. Skytterne er placeret i stiger eller små tårne strategiske steder i plantagen, mens nogle af skovens folk samt enkelte frivillige fungerer som drivere.

Drivernes opgave er at skabe så tilpas en forstyrrelse i udvalgte dele af skoven, at krondyrene bliver utrygge og sætter sig roligt i bevægelse for at skifte opholdssted. Målet er, at dyrene under denne flytning skal komme langsomt forbi skytterne, som derved gerne skulle få gode skudmuligheder.

Jagtgæsterne, der får lov at være skytter på krondyrjagterne, er hovedsageligt repræsentanter for midtjyske jagtforeninger og samarbejdspartnere, herunder naboer.

”Som vanligt, når vi holder jagt på krondyr, er målet at få skudt så mange hundyr og kalve som muligt. Det er det, der skal til for at undgå, at bestanden af krondyr bliver ved med at vokse i samme takt som nu. Desværre ser man ofte, at jagten på krondyr på private arealer fokuserer på trofæbærende hjorte, så der ikke nedlægges et tilstrækkeligt antal hinder og kalve” , siger skovriderPoul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Midtjylland.