Nye vandhuller i Silkeborg Nordskov

13-12-2012

I øjeblikket er der en del roderi i Silkeborg Nordskov.
En entreprenørmaskine roder rundt i jorden flere steder. Der var ellers så smukt med den sneklædte uforstyrrede skovbund, og så rodes der op med sort, vådt mudder!

Der er nu god mening i roderiet. Naturstyrelsen er i gang med at oprense to vandhuller: Sokær og Grisekær Langs Hårupvej, og samtidig anlægge to nye vandhuller ved Engdalsvej og i Tøndals Mose.

I anlægsperioden vil det se rodet ud, men allerede til foråret vil dammene genfinde et smukt naturligt præg, og meget hurtigt vil dyrelivet indstille sig på de nye muligheder.

Formålet med arbejdet er at skabe bedre leveforhold for smådyr tilknyttet vandhullerne, især for padder. Store dele af Nordskov er udpeget i Natura 2000 sammenhæng, hvor der skal tages særlige hensyn til naturen, og en af de arter der skal gøres noget ekstra for der er Stor Vandsalamander. Vi ved den allerede findes i Sokær, men den er ved at gro helt til. Nu bliver den renset op og salamandrene får bedre forhold. Samtidig får den så nye damme, hvor vi tror på, at den vil indfinde sig så resultatet bliver en større og mere robust bestand.

Sokær om sommeren

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Sokær som den så ud i sommer. Kraftig tilgroet og skygget. Vi har ryddet en del træer så der kan komme mere sol, og nu oprenser vi også selve dammen så der bliver mere vand.

Link til folder over Nordskoven:

Nyhedsarkiv

Naturstyrelsen er et resultat af en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen.

Vi har samlet nyheder fra 2010, 2009 og 2008 fra de to styrelsers hjemmesider i arkivet.