Kick-Off seminar for LIFE+ Lille Vildmose og LIFE+ Sølsted Mose projekterne

01-02-2012

Højmoseeksperter, NGO'ere, samarbejdspartnere, lodsejere m.fl. sendte d. 31. januar 2012 de to LIFE+ højmoseprojekter i henholdsvis Lille Vildmose og Sølsted Mose godt i søen ved et "Kick-off seminar", der blev afholdt på Lille Vildmosecenteret.

Deltagerne i Kick-off semniaret

Omkring 60 deltagere i et såkaldt "Kick-off seminar" sendte d. 31. januar 2012 de to LIFE+ højmoseprojekter i henholdsvis Lille Vildmose og Sølsted Mose godt i søen. Seminaret blev afholdt på Lille Vildmosecenteret midt i Lille Vildmose. Deltagerskaren talte udover landets førende højmoseeksperter en række nøglepersoner med erfaring fra tidligere genopretning og pleje af højmoser. Hertil kom samarbejdspartnere, centrale lodsejere, repræsentanter for forskellige NGO'er, konsulenter m.fl.

Nyt: Læs referat fra dagens Kick-off seminar

Indlæg
Nedenstående findes links til materiale fra de forskellige indlæg, der blev afholdt på dagen. Vi gør opmærksom på, at fotos og materiale ikke må anvendes uden indlægsholderens tilladelse. Disses mailadresser er angivet.

Life banner

Orientering om EU-LIFE programmet v. Søren Kjær, Naturstyrelsen, )

Introduktion til projektområdet Sølsted Mose v. Ole Ottosen, Tønder Kommune ( )

Introduktion til projektområdet Lille Vildmose v. Roar Poulsen, Aalborg Kommune ( )

Højmosers biologi v. Mette Risager, Rådgivende udvalg for Lille Vildmose ( )

Restaurering af højmoser i Danmark (RERABOG) v. Jesper Stenild, Naturstyrelsen ( )

Erfaringer fra LIFE Højmoseprojektet - teknik og pleje v. Leif K. Lyngsø, Naturstyrelsen ( )

Naturens udvikling i restaurerede højmoser v. Aksel Voigt, Tønder Kommune ( )

Biologiske undersøgelser i Sølsted Mose v. Torben Ebbensgaard, COWI a/s ( )

Sikring af egnede levesteder for den truede fisk Dyndsmerling i Sølsted Mose v. Peter Mæhl, Rambøll ( ) og Peter W. Henriksen, Limno Consult ( )

Fuglelivet i Lille Vildmose - et tilbageblik v. Thorkild Lund, DOF Nordjylland ( )

Lille Vildmoses historie v. Søren Christian Jensen, DN Aalborg ( )

Pausetur

Seminarets deltagere fik også tid til en lille tur til Tofte Fenner, hvor Jacob Palsgaard Andersen fra Aage V. Jensen Naturfond fortalte om forsøgene med at genskabe højmosevegetation i fennerne, hvor højmosen som naturtype er fuldstændig forsvundet på grund af indvinding af tørv.