Mårhund på Salling fik nye batterier

09-02-2012

Mandag den 6/2 2012 kom Naturstyrelsen sammen med lokale jærgere fra Danmarks Jægerforbund og repræsentanter fra Jægernes Kommunale Fællesråd på hårdt arbejde i Gåsemosen ved Brokholm Sø, da en tidligere udsat mårhund med gps-halsbånd skulle have skiftet batteri på senderen.

foto af Rikke Mørk Lund

Temperaturen var langt under frysepunktet og opgaven gik ud på at få gravet den mærkede mårhund op a f den rævegrav , hvor den lå lunt og godt under flere meter jord.
Det var det store maskineri der kom i brug, da den frosne jord ikke var sådan lige at få hul på.

foto af Rikke Mørk Lund

Efter en ihærdig indsats med hjælp fra både gravemaskine, skovl og hund, blev tæven fanget og udstyret med nyt batteri i halsbåndet og igen sat fri. Naturstyrelsen kan nu også fremover følge dens færden. Det er håbet at mårhunden finder en mage som kan fanges og steriliseres.

foto af Rikke Mørk Lund

Tæven i Gåsemosen har allerede i januar ledt Naturstyrelsen til én mage, der blev fanget og steriliseret. Den venter nu på at skulle udsættes et andet sted i landet .


Læs mere om mårhunden på http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Arter/Dyrearter/Maarhund/