Så er det tid at snøre skøjterne

09-02-2012

Naturstyrelsen Østsjælland har i dag åbnet for skøjtning på 4 udvalgte søer.

Naturstyrelsen Østsjælland har i dag åbnet for skøjtning på 4 udvalgte søer
De 4 søer er Lergraven i Tokkekøb Hegn, Brænteljung i Hareskoven, Kobberdammene i Bøndernes Hegn og Stensøen i Vestskoven.
Ved de 4 søer er opsat skilte der tillader færdsel, og skiltene tages ned igen når isen ikke længere er tyk nok.
Vi fejer søerne for sne i den udstrækning tiden tillader det.
Gå kun ud på isen hvis der er skilte der angiver at det er tilladt.
Placeringen af de 4 søer vises nedenstående. De opsatte skilte gengives ligeledes.
Lergraven i Tokkekøb Hegn
Brænteljung i Lille Hareskov
Kobberdammene i Bøndernes Hegn ved Bagsværd Sø
Stensøen i Vestskoven