Nyt liv i Forsthaven

23-01-2012

Naturstyrelsen, Hovedstaden, vil her i 2012 renovere Forsthaven.

Forsthaven vil være åben for publikum under hele forløbet, så kik ind og se hvor langt vi er nået.
Der vil forekomme begrænset kørsel med maskiner i perioden. I fugtige perioder kan stierne være mudrede og ufremkommelige for dårligt gående, det beklager vi.
Hvad skal haven bruges til i fremtiden?.
Tidligere var haven alene et sted forskning og udannelse. I fremtiden skal det være et rart at komme for et bredt publikum. Haven bevares som et enestående lukket rum med gamle træer og buske, og snoede stianlæg. Det tætte vil veksle med mere lysåbne partier, hvor der ofte vil være en enkelt bænk opsat.

kort forstbotanisk have.pdf


Hvad skal der ske
• Der skal udtyndes nænsomt i døde og døende træer og buske. De største døde træstykker der er overvokset af vedbend og andre planter forbliver i haven. Nyfældet træ og gamle toppe fra væltede træer køres ud af haven.
• Naturstyrelsen vil I samarbejde med Arboretet i Hørsholm genplante enkelte store planter, så haven langsomt forynges
• Hækken der omkranser haven skæres ned. Genvækst vil sikre en ny og tæt hæk
• Stierne får ny belægning, og der beskæres langs stierne
• Bænkene renoveres og placeres nye steder
• De gamle træbygninger rives ned
• Selvsåede arter som birk, hyld, ahorn og en del brombær fjernes
• Nye skilte og en ekstra indgang vil gøre haven mere tilgængelig fremover

Arbejdet er blevet støttet af Augustinusfonden