Gråsæler får unger i vinterperioden

24-01-2012

En gråsælunge fra november er set ved Helsingør.

”For nogle dage siden kom der en del henvendelser vedrørende en sælunge som ligger på stranden vest for Helsingør. De der har ringet har udtrykt bekymring,men sælungen har det godt og er i god kondition og der er ikke grund til bekymringer,” forsikrer vildtkonsulent Niels Worm.  ”Erfaringen siger mig at vi godt kan forvente at høre mere til sælungen i den kommende tid, hvor den sandsynligvis vil være gæst på en stor del af Nordkysten.”


Der er her tale om en gråsæl-unge som kan være født i Kattegat (Hesselø, Anholt eller Vissingsø) i  november /december 2011. I modsætning til spættet sæl, føder gråsælen unger om vinteren. Sælungen på billedet har allerede skiftet ungepelsen. Det gør den når den er 4 - 6 uger gammel, og den vurderes derfor til at være ca. otte - ti uger gammel. Det er vurderingen at den vejer ca. 50 kg.

En gråsælunge må klare sig selv, når den er omkring 5 uger gammel, til gengæld har "sælmutter" i løbet af de 5 uger så også formået at producere så meget og så fed og næringsrig mælk, at ungen formår at vokse med helt op til 1½ kg i døgnet.

Indtil ca. år 1900 var gråsælen ret almindelig i Danmark, men jagt og anden efterstræbelse bl.a. af fiskere medførte at gråsælen stort set forsvandt fra danske farvande. Det var en almindelig opfattelse, at sæler i almindelighed, og herunder også gråsælen, skadede fiskeriet. Man gik så vidt, at der fra 1889 og op til 1927 blev udloddet skydepræmier for hver sæl der blev skudt, og alene i perioden 1889 - 1927 blev der skudt mere end 35.000 sæler i de danske farvande.

Gråsælerne blev fredet i 1967, men var på det tidspunkt stort set udryddet i Danmark. Sælerne indvandrede igen, og så sent som i 2003 blev den første nyfødte sælunge i dansk farvand igen set på Rødsand syd for Gedser. Det antages nu at gråsælen igen er ved at genindvandre i Danmark som en stabil yngleart.

Gråsælen er Danmarks største rovdyr. Hannerne kan blive op til ca. 2½ meter lange og veje op til 300 kg. Hunnerne er dog noget mindre.

Gråsæl unge fra strand ved Helsingør

”Gråsælen har indtil nu været relativ fåtallig i Kattegat, hvor der bl.a. ses rastende gråsæler på Hesselø. Det er derfor ret spændende at vi pludselig ser en unge på Nordkysten” Siger Niels Worm, og forsætter: ” Gråsælerne er, bl.a. på grund af forbud mod jagt, nu relativt trygge over for mennesker, og derfor vil vi - i lighed med den spættede sæl - sandsynligvis fremover oftere se gråsælen på strandene i Nordsjælland.

”Erfaringen siger mig at vi godt kan forvente at høre mere til sælungen i den kommende tid, hvor den sandsynligvis vil være gæst på en stor del af Nordkysten.”

Der er her tale om en gråsæl-unge som sandsynligvis er født i Kattegat (Hesselø, Anholt eller Vissingsø) i sidste halvdel af november 2011. I modsætning til spættet sæl, føder gråsælen unger om vinteren. Sælungen på billedet har allerede skiftet ungepelsen. Det gør den når den er 4 - 6 uger gammel, og den vurderes derfor til at være ca. 6 uger gammel. Det er vurderingen at den vejer ca. 50 - 60 kg.

En gråsælunge må klare sig selv, når den er omkring 5 uger gammel, til gengæld har "sælmutter" i løbet af de 5 uger så også formået at producere så meget og så fed og næringsrig mælk, at ungen formår at vokse med helt op til 1½ kg i døgnet.

Indtil ca. år 1900 var gråsælen ret almindelig i Danmark, men jagt og anden efterstræbelse bl.a. af fiskere medførte at gråsælen stort set forsvandt fra danske farvande. Det var en almindelig opfattelse, at sæler i almindelighed, og herunder også gråsælen, skadede fiskeriet. Man gik så vidt, at der fra 1889 og op til 1927 blev udloddet skydepræmier for hver sæl der blev skudt, og alene i perioden 1889 - 1927 blev der skudt mere end 35.000 sæler i de danske farvande.

Gråsælerne blev fredet i 1967, men var på det tidspunkt stort set udryddet i Danmark. Sælerne indvandrede igen, og så sent som i 2003 blev den første nyfødte sælunge i dansk farvand igen set på Rødsand syd for Gedser. Det antages nu at gråsælen igen er ved at genindvandre i Danmark som en stabil yngleart.

Gråsælen er Danmarks største rovdyr. Hannerne kan blive op til ca. 2½ meter lange og veje op til 300 kg. Hunnerne er dog noget mindre.

”Gråsælen har indtil nu været relativ fåtallig i Kattegat, hvor der bl.a. ses rastende gråsæler på Hesselø. Det er derfor ret spændende at vi pludselig ser en unge på Nordkysten” Siger Niels Worm, og forsætter: ” Gråsælerne er, bl.a. på grund af forbud mod jagt, nu relativt trygge over for mennesker, og derfor vil vi - i lighed med den spættede sæl - sandsynligvis fremover oftere se gråsælen på strandene i Nordsjælland.