Kystnedbrydning i Thy

25-01-2012

Vinterstormene har taget deres del af kysten i Thy.  En nylig opmåling af strækningen Bøgsted Rende til Vorupør viser, at der siden 2010 er forsvundet fra 5 og op til 30-40 meter af kysten på strækningen; mest ca. 1,5 km. nord for Vorupør.

Omfanget af nedbrydningen er vurderet ved at sammenligne med ortofotos fra 2010.

Vedlagte kort viser de forskellige kystlinier. På kortet kan man også se kyststrækningen fra 1924.

Kystnedbrydning Bøgsted Rende til Vorupør