Fiskeørne-unger i Gribskov

19-07-2012

2 flotte fiskeørneunger kan nu ses i Nordsjælland. Et par fiskeørne byggede i sommeren 2011 et stor rede i Vandmosen i Gribskov, nu er der unger i reden.

Et fiskeørnepar etablerede sig i sommeren 2011 i Vandmosen i Gribskov. De byggede hen over sommeren en stor rede i toppen af en udgået rødgran.

Efter en tur i Afrika kom fiskeørnene tilbage til reden i foråret. Siden har de lagt æg og udruget 2 unger.
Netop nu kan ungerne ses fra 2 udsigtspunkter uden for den afspærring Naturstyrelsen har foretaget for at sikre de sjældne fugle ro. Der er masser af aktivitet i reden, som bedst opleves med en kikkert eller et teleskop.

Fiskeørnen bygger normalt sin rede i toppen af et træ med en egnet flad krone med frie indflyvningsforhold og en udsigt på 360 grader. Det er derfor, at dette fiskeørnepar har valgt netop denne topknækkede gran ude i Vandmosen. Den benytter den samme rede år efter år, hvis den falder godt til i området og der er mad nok.

Redebyggende fiskeørn i Vandmosen. Foto: Per Ekberg
Redebyggeri i Vandmosen sommeren 2011. Foto: Per Ekberg Pedersen

Fiskeørnen er som andre rovfugle meget sky ved ynglepladsen og kræver derfor ro omkring redestedet for at kunne få succes med at få unger på vingerne.

Vi har derfor søgt og fået tilladelse til at lukke et område omkring redestedet for al færdsel i den periode fiskeørnen kan forventes at bruge reden.  Området, der omfatter Vandmosen og nærliggende arealer, er på 23 ha. Området vil være lukket for offentlig færdsel i perioden 1. april - 15. august. Resten af året er skoven som vanligt åben for færdsel. Der er således mulighed for at opleve reden på nært hold mens fiskeørnene i vinterhalvåret er i Afrika. Reden ses tydeligt når man kikker ud over vandmosen nordvest for Lille Gribsø.

Kort til print med redens placering 5Mb

Udenfor det afspærrede område vil der være et godt indkik til reden fra den gamle bøgebevoksning i Gribsø Bakker.

Fiskeørnen har fået sit navn efter, at den udelukkende lever af fisk fortrinsvis i størrelsen 100-200 g, den kan dog tage fisk på godt 1 kg. Men den er derimod ikke en ”rigtig” ørn, selvom navnet antyder det. Da den udelukkende lever af fisk, har den sin egen familie, som kun indeholder denne ene art.

Det herboende fiskeørnepar fanger deres føde i Store Gribsø, Strødam Engsø og Solbjerg Engsø. Med sit skarpe syn står den stille i luften 20-30 m over vandet og udser sig en fisk, hvorefter den styrtdykker ned og lige inden den rammer vandet sætter den benene ned med kløerne fremme, så den kan gribe fat om fisken.

Fiskeørnen ses i øvrigt ret almindeligt på træk i Danmark og om foråret passerer de skandinaviske fugle fra midt i marts til slutningen af maj. Efterårstrækket finder sted fra midt i august til begyndelsen af oktober. Fiskeørnen har sit vinterkvarter primært i Afrika syd for Sahara og sekundært i Middelhavsområdet.

Der findes flere oversomrende fiskeørne, som opholder sig i skoven. Disse er som regel ungfugle uden for den yngledygtige alder, og disse er måske ”på jagt” efter egnede ynglesteder til senere brug.

Fiskeørnen yngler i næsten alle verdensdele. Ud over de ganske få par i Danmark, yngler den i Norge, Sverige, Finland, Skotland, Tyskland, Polen, store dele af Rusland, Middelhavsområdet samt i Afrika, Asien, Australien og Nordamerika.

Fiskeørn. Tegning Jens Overgaard Christensen

Fiskeørn (Pandion Haliaetus)

Vingefang: 145-160 cm.

Længde: 55 cm.

Vægt: 1.200-1.750 g.

Vægt (hun): 1.200-2.050 g.

Kuldstørrelse: 2-3 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 37 dage

Ungetid: 44-59 dage

Ynglepar: Danmark har i 1994-2011 kun haft 1 ynglepar, som har fået 15 flyvefærdige unger.

2011 3 ynglepar, heraf 2 i Jylland

Se Tidsbegrænset tilladelse til lukning af dele af Gribskov

Læs mere om Fiskeørn i Miljøstyrelsens artsleksikon

Læs mere om Fiskeørn på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside og deres nyhedsside