Sjælden orkidé kvitterer for naturpleje

12-07-2012

Naturstyrelsen udfører en intensiv naturpleje på de smukke kalkoverdrev på Møns Klint. Ikke mindre end 18 forskellige orkidé-arter vokser på de østmønske bakkedrag.

Naturstyrelsen udfører en intensiv naturpleje på de smukke kalkoverdrev på Møns Klint. Ikke mindre end 18 forskellige orkidé-arter vokser på de østmønske bakkedrag. Især i Jydelejet og på Høvblege, hvor kridtet giver ideelle livsbetingelser for ikke blot orkidéerne, men for en stor mangfoldighed af planter og dyr.

Horndrager

Horndragerens blomst er et fantastisk syn i blomstringstiden!

De fleste af orkidéerne er dog afhængig af, at der til stadighed er lysåbne og næringsfattige voksesteder. Det gælder ikke mindst den meget sjældne orkidé, horndrager, der har sit (næsten) eneste voksested i Danmark netop i Jydelejet. Til gengæld kvitterer denne orkidé med en storslået blomstring, når den rette naturpleje gennemføres over en lang årrække.

I midten af 80'erne var horndrager tæt på at uddø i Jydelejet (og dermed i Danmark). Naturstyrelsen indledte en intensiv pleje til gavn for både horndrageren og flere andre orkidé-arter.

I 1987 blev der kun fundet én blomstrende plante. Efter omfattende rydninger af træer og buske blev der allerede i 1989 fundet 82 blomstrende individer. Pleje fortsatte med en forløbig kulmination i 1995, hvor over 700 horndrager satte blomst. Endnu bedre i 2002 med næsten 1300 smukke blomster. Og helt "outstanding" i 2010, hvor der blev fundet ikke mindre end 1753 horndrager ved den årlige optælling i begyndelsen af juli.

Den vigtigste del af naturplejen er fortsat at der går græssende dyr i overdrevene. Derved bliver vegetationen bidt ned, - også opvækst af træer og buske, der ellers vil vokse op og skygge den sjældne overdrevsflora bort. I Jydelejet går der både kreaturer og geder. Kreaturerne græsser over de store flader, mens gederne især æder blade, knopper, grene og bark af de spirende træer.

I 2011 blev der taget et par nye initiativer i naturplejen. I området med den største koncentration af horndrager indbød Naturstyrelsen til offentlig naturplejedag i samarbejde med Græsningsforeningen Høje Møn, DN Vordingborg, Vordingborg kommune og GeoCenter Møns Klint. Engagerede folk "friserede" orkidéens voksesteder med le og rive. Derved blev området gjort klar til dette års blomstring. Også i efteråret 2011 indbød Naturstyrelsen den lokale spejdergruppe til naturpleje, hvor spejderne og deres forældre ydede en stor indsats for at fjerne uønskede træer og buske på et andet af horndragerens vigtige voksesteder. Ud over, at der blev udført en gedigen naturplejeindsats, så fik de unge mennesker (og deres forældre) et godt indblik i naturen, og i behovet for at der mange steder skal plejes for særligt sjældne og truede arter.

Den fornyede indsats har resulteret i en meget flot blomstring af horndrager i år. Skovfoged HC Gravesen og botanisk konsulent Niels Faurholdt har her i begyndelsen af juli foretaget årets optælling af blomstrende horndrager . Igen i år et meget positivt billede med 134 3 blomstrende individer ! Det er det næsthøjeste antal i rigtigt mange år ! Det mest positive er, at bestanden også udvikler sig ved , at der står flere og flere i områder, hvor den før var fåtallig. Og igen i år blev der fundet nogle få eksemplarer i områder, hvor den ikke før er set.

HC Graversen tæller horndragere
HC Gravesen tæller horndragere

Hvad kan det ikke ende med, når Naturstyrelsen fortsætter med naturplejen ? Når der igen i år bliver indbudt til naturplejedag, hvor deltagerne kan få kyndig instruktion i at slå med le. Og når spejderne igen i år tager deres forældre med på naturpleje.

Naturstyrelsen håber, at den positive udvikling for Høje Møns orkidéer fortsætter, og at der er rigtigt mange mennesker, der nyder oplevelsen ved disse sjældne planter!

Sæt kryds i kalenderen - Naturplejedag i Jydelejet 2012:
D . 16. september kl. 10 - 15
Mødested ved indgangen til Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre
Medbring madpakken. Vi sørger for drikkevarer, kaffe og kage.
Medbring også le og rive, hvis du har. Ellers vil der være mulighed for at låne.
Praktisk beklædning anbefales.

Arrangører er igen i år: Naturstyrelsen Storstrøm, Græsningsforeningen Høje Møn, DN Vordingborg, Vordingborg Kommune og GeoCenter Møns Klint.