Adgang til bison området

11-06-2012

Der er endnu ikke adgang til bison område - der åbnes op, så snart, dyrene er klar til det!

For at bisonerne kan få ro til at finde sig til rette i deres nye omgivelser i Almindingen, holder Naturstyrelsen indhegningen lukket for offentligheden den kommende tid.

Området vil gradvis blive åbnet. Vi regner med at Chr. X's Vej bliver åbnet for færdsel omkring den 1. juli, så skovens gæster kan passere gennem bison området. De øvrige skovveje og stier indenfor hegnet vil dog først blive åbnet efterhånden, som vi vurderer, at dyrene er klar til den forstyrrelse, det medfører.

Bison området er indhegnet af et 6 km langt hegn, og bisonerne vil formodentlig af og til befinde sig tæt på hegnet, således at de også ville kunne ses ved færdsel udenfor det hegnede område, f.eks. hvis man benytter cykelvejen Rømersvej igennem Almindingen.

Bisonerners færden registreres via GPS, og billedet her viser med de gule streger bisonernes færden - heraf fremgår det, at dyrene søndag aften (hvor billedet er afsluttet) har været helt tæt på hegnet.

Af hensyn til dyrene opfordrer vi publikum til at væbne sig med tålmodighed.
Vi vil her på hjemmesiden orientere, så snart der åbnes for adgang.

Bisonernes færden - Foto: Google Earth

Links om bisonerne

Læs folderen:
Bisonerne i Almindingen

Billedgalleri

Bison Bornholm på TV 2/Bornholm


Kontakt

Skovfoged John Orbitt
Naturstyrelsen
Ekkodalsvejen 2
3720 Aakirkeby
E-mail: Obfuscated Email
Tlf.: 72 54 31 36