Digesvaler må flytte for skolevej

11-06-2012

Naturstyrelsen dispenserer fra artsfredningsbekendtgørelsens beskyttelse af digesvalereder.

Efter ansøgning fra Herning Kommune har Naturstyrelsen meddelt kommunen dispensation fra beskyttelsen af digesvalereder i forbindelse med etablering af en tunnel under Gilmosevej i Tjørring. Tunnelen er en del af et nyt stisystem med sikker skolevej til den nye skole i Tjørring.

Dispensationen tager hensyn til digesvalerne ved at betinge, at første kuld skal have forladt rederne, inden der graves gennem skrænten. Stiforløbet forventes således at kunne tages i brug inden skolestarten i august.