Klyderne har indtaget ny ø i Tissingvig

19-06-2012

Da naturgenopretningsprojektet Tissingvig blev designet, besluttede man at lave en lavvandet ø i søen for at give klyde og havterne mulighed for at yngle.

Projektet blev gennemført i perioden 2008-11, og allerede nu i foråret 2012 har de første ynglepar af klyde indfundet sig.

Øen har en størrelse af 0,8 ha og har forbindelse til den søens sydøstlige bred via en smal landtange. Det er sket for at give mulighed for afgræsning ved kreaturer, men åbner jo samtidig mulighed for at ræve og andre ægtyve kan vandre ud på øen. Derfor vil tangen snarest blive  forsynet med et lavt elhegn - et såkaldt rævehegn.

Projektkort. Øen ses nogenlunde midt i søen.