Klydeø på sydsjællandske Avnø

14-06-2012

Til stormflodssikringen af Avnø Naturcenter nord for Vordingborg skulle der bruges en masse jord. Der blev derfor gravet flere vandhuller på Avnø. I et af dem efterlod man en større ø, som fuglene kunne yngle på.

Til stormflodssikringen af Avnø Naturcenter mellem Vordingborg og Næstved skulle der bruges en masse jord. Der blev derfor gravet flere vandhuller på Avnø. I et af dem efterlod man en større ø, som fuglene kunne yngle på, uden at deres æg og unger bliver taget af rævene, som selvfølgelig også er på Avnø. Ræven er den største forhindring for at klyden har ynglesucces.

Klyden, som er en af vores mest pressede vadefulde, har allerede nydt godt af det og indtaget øen. Nogle fugle ligger allerede på rede derude. Sidst der blev talt, var der 29 klyder derude. Nogle var på øen, medens andre gik og fouragerede ude i det nærliggende fladvand. Klyderne er en kolonirugende fugl og ses derfor hovedsageligt i større flokke. Inden længe kan vi forvente at se små klydeunger løbe rundt på øen. Klydeungerne er fra fødslen selv i stand til at finde deres føde.

Klyden er let genkendelig med sin sort og hvide fjerdragt og det lange opadbuede næb, som den ”fejer” med i vandet for på den måde at fange de smådyr, der er i vandet, såsom små bløddyr, tanglopper og lignende krebsdyr.

Til forskel for mange andre vadefugle er den en udmærket svømmer, da den har svømmehud på tæerne. Når man nærmer sig deres yngleplads, vil man bliver mødt med deres ”klyt, klyt”, og kommer man for tæt på vil man opleve, at klyden løber rundt og ser ud som om, den har brækket en vinge og ikke kan flyve, og på den måde kan den lokke blandt andet ræven væk fra sine unger.

Klyder

Klyden ”fejer” med næbet i vandoverfladen for at fange smådyr i vandet (foto: Ivan Ingemansen)