Med hund i naturen

09-05-2012

Rigtig mange mennesker holder af at lufte deres hund i naturen. Det kan man gøre i stort set alle statens skove og naturområder, når bare den er i snor. Naturstyrelsen har derudover udpeget en række skove eller dele af skove, hvor hundene må løbe uden snor. De skal selvfølgelig altid være under kontrol, så de ikke generer andre naturbrugere og så de ikke pludselig stikker af efter en hare, en fugl eller andet vildt.

Ikke alle bryder sig om at møde løse hunde og derfor skal reglerne om, at hunde skal føres i snor udenfor hundeskovene respekteres. På den måde er der plads til både hunde med og uden snor.

Det er dog ikke kun andre naturbrugere, der er argumentet for at hunde skal holdes i snor. Det er i høj grad også den natur de færdes i. Der skal være plads til de dyr, der lever vildt i skove, på heder, enge og i andre naturområder. Disse områder er gennem tiderne blevet mindre og mindre og dyrene, der lever her, er derfor blevet mere trængt. Mange af de arealer Naturstyrelsen Nordsjællands administrer er udpeget til Natura2000 områder, enten som habitat- eller som fuglebeskyttelsesområder eller begge dele. Det er både naturtyper, men også arter, som er udpeget og dermed skal have ekstra beskyttelse, så de ikke forsvinder herfra. Hunde må gerne færdes disse steder, så længe de er i snor. For at beskytte skovens og andre naturområders vilde dyr, er det meget vigtigt at forbuddet mod løse hunde overholdes. Så længe hundene færdes på vejene forstyrrer de ikke så meget, men så snart de løber ind i skovbunden, det høje græs eller i lyngen kan de forstyrre de dyr der lever, søger skjul eller bygger rede her.

Naturstyrelsen Nordsjælland lavede sidste forår en kampagne for at gøre opmærksom på disse forhold, og tog samtidig ud med bødeblokken for at vise, at det er alvor og ikke bare en venlig henstilling. Nu udvider styrelsen det antal skove, der får besøg af skovens medarbejdere med blok og pen. Hundeejere vil derfor blive mødt med bødekrav, hvis forbuddet ikke overholdes. Også selvom det er første gang. Naturstyrelsen henstiller derfor alle hundeluftere om fremover at benytte hundeskovene, hvis hunden skal slippes fri af snoren.

Der findes en del hundeskove i Nordsjælland:

Find en hundeskov
Hele eller dele af følgende skove er hundeskove:

Liseleje Plantage
Arresødal, Frederiksværk

Esrum Lund, Esrum
Nødeboholt (halvdelen)
Præstevang, Hillerød
Tirsdagsskoven, Hillerød
Selskov, Hillerød
Stenholt Vang, Hillerød
Krogerup Skovene
Hornbæk Plantage
Hellebæk Skov
Kelleris Hegn
Store og Lille Veksebo Holm
Munkegårds Hegn
Egebæksvang

Hund i snor: Foto: Anne Johannisson