Nu bygges Naturcenter Harrild Hede

23-05-2012

De gamle staldlænger på Harrild Vandmølle er nu jævnet med jorden for at give plads til det nye Naturcenter Harrild Hede

De gamle staldlænger på Harrildgård - måske bedre kendt som Harrild Vandmølle - er nu revet ned, og der er ved at blive gjort klar til at opføre to nye længer, der sammen med det eksiterende stuehus skal udgøre det nye Naturcenter Harrild Hede.

Det er Naturstyrelsen, der er bygherre, men projektet gennemføres i samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Etableringen af naturcentret financieres af kommunen og Miljøministeriet med støtte fra EU, LAG i Ikast-Brande og Friluftsrådet.

Det nye naturcenter forventes at kunne tages i brug til oktober af bl.a. kommunens skoler og institutioner samt foreninger og organisationer, der hører hjemme i kommunen. Der bliver dog også faciliteter, der vil være tilgængelige for enkeltpersoner eller smågrupper, hvad enten det er lokale eller turister.

Et af hovedformålene med naturcenteret er at formidle viden om de naturværdier og den kulturhistorie, der kan opleves i Nørlund Plantage og på Harrild Hede, herunder det storstilede plejeprojekt der pågår som et forsøg på at bevare områdets store hedearealer.

Det er det lokale byggefirma, HD-Byg, i Ejstrupholm, der har fået byggeopgaven.