Indvielse af 1. etape af Naturcenter Harrild Hede

21-03-2012

Mandag den 26. marts er der indvielse af 1. etape af Naturcenter Harrild Hede, der etableres i samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland.

Det nye naturcenter ligger midt i Ikast-Brande kommune. Nærmere bestemt er det Harrildgård - også kendt som Harrild Vandmølle - ved Holtum Å syd for Harrild Hede, der er under ombygning til naturcenter.

1. etape er ombygning af stuehuset på Harrildgård, så det efter påske kan fungere som naturskole for kommunens skoler og institutioner samt som ”grønt forsamlingshus” for foreninger hjemmehørende i kommunen.

Efter påske rives de gamle staldlænger ned, og der bygges 2 nye aktivitetsbygninger. I det ene vil der være et offentligt tilgængeligt naturrum med information om især Harrild Hede og Nørlund Plantage, og i det andet vil der være grønt værksted og grejbank til brug for skoler, institutioner og foreninger. I naturcentrets nære omgivelser vil der være en række friluftsfaciliteter til glæde for lokale og turister.

Foto: Torben Bøgeskov