Ny storkerede på Hellebæk Avlsgård

06-03-2012

Ny storkerede sættes op på Hellebæk Avlsgård 7.3 2012

Onsdag d. 7. marts fra morgenstunden ruller en lift ind til den gamle lade ved Hellebæk Avlsgård for at sætte en velpolstret storkerede op på taget.

Flyvende stork ved Gilleleje 2006. Foto(C): Axel Mortensen
Foto: Axel Mortensen 2006 (Copyright)

Det er snart træktid for storke og Naturstyrelsen håber på at friste trækkende storke til at tage ophold i den nye rede. ” Storkereden er doneret af foreningen Storkene.dk, som arbejder for at få storkene tilbage til Danmark”, fortæller biolog Erling Krabbe fra Naturstyrelsen. For 5 – 6 år siden blev der sat en Storkerede op ved Gurre, dog uden at komme i brug. I 2006 blev forsøget gjort ved Esrum Møllegård. Her blev set tre storke på engene omkring Møllegården, så reden kom op på vandmøllens skorsten i en fart. Storkene brugte da også reden en periode, men forsvandt igen.

Nu gøres forsøget så igen. Reden består af flettede grene med et lag græs på. Herover kommer så et tykt lag sphagnum eller hestepærer og til sidst atter et lag græs. Det hele monteret og flettet ind i et jernhjul med eger.  Fra reden på ladens tag er der udsigt over perfekt storkeland med græssede enge og vådområder, hvor storkene kan finde deres føde. ”Området har huset storke tidligere, så vi håber meget at et storkepar vil finde reden og omgivelserne tiltrækkende nok til at slå sig ned her,” slutter Erling Krabbe af med en opfordring til interesserede til at følge opsætningen fra kl. 7.

Stork i rede på Esrum Vandmølle 2006. Foto(C): Axel Mortensen
Stork på rede på Esrum Vandmølle mqj 2006. Foto: Axel Mortensen (Copyright)