Ny driftsplan på vej

14-11-2012

Naturstyrelsen Midtjylland skal have ny driftsplan. Du kan komme med input og synspunkter inden 1. marts 2013.

Naturstyrelsen Midtjylland skal inden sommeren 2014 udarbejde en ny driftsplan for enhedens arealer. Driftsplanen er det centrale styringsværktøj i driften af Naturstyrelsens arealer. Det er her, der fastlægges en afvejning mellem de mange forskellige interesser, der knytter sig til styrelsens arealer.

Naturstyrelsen lægger i processen stor vægt på borger- og interessentinddragelse. Dette sker ud fra ønsket om dels at tilvejebringe så meget viden som muligt om arealerne, dels at klarlægge brugernes ønsker til driften. Processen med planen er netop startet, men Naturstyrelsen ønsker allerede nu, i den indledende fase at inddrage brugernes viden og ønsker, således at det kan indarbejdes fra starten. Senere i forløbet kommer en egentligt offentlig høringsproces af planen.

Vi vil derfor give dig mulighed for at komme med følgende bidrag:

Din viden om enhedens arealer. Dette kan f.eks. være en registrering af natur- og landskabsforhold gerne med kort med specifik udpegning af, hvor vokser orkideerne, hvor er rovfuglerederne mm. Publikums anvendelse af arealerne, hvor holder publikum særligt af at komme, hvor er der evt. konflikt mellem forskellige brugergrupper.

Dine ønsker til den fremtidige forvaltning af arealerne. Dette kan f.eks. være ønsker om træartsvalg, genopretning af flere moseområder i skoven, anlæg til friluftslivet f.eks. stier, bålpladser.

Vi kan ikke love opfylde alle jeres ønsker, men de indkomne ønsker og forslag vil indgå i afvejningen af, hvordan arealerne skal behandles fremover. Gode forslag, som måske ikke kan realiseres nu, vil blive gemt, så de kan tages frem, hvis der senere opstår muligheder for det. Dine ønsker er således ikke glemt, selv om de umiddelbart ikke kan genfindes i planerne.

For alle ønskerne gælder, at chancen for at komme med i den endelige plan er størst, hvis der er tale om konkrete velbegrundede tiltag, der kan stedfæstes på et kort.

Alle arealer under Naturstyrelsen Midtjylland kan findes på kort via dette link: www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C9C98D65-FDF0-428A-9F2A-FFB2D0ECF0CE/132423/MJY1.jpg

Hvis du har brug for detaljerede skovkort kan disse findes på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Hvad/Skovkort/

Vi imødeser dine oplysninger og forslag inden1/2-2013 til forstfuldmægtig Malene Qvistgaard Obfuscated Email

Se mere her: www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Drift/Driftsplan/Nye_driftsplaner/