Får på Ølsemagle Revle

29-11-2012

Midt i april 2012 kom 130 får og lam ud på Ølsemagle revle. Der blev sat  tværhegn op på sydsiden – ind mod Køge – og lagt en færist i dæmningen – så fårene blev på revlen”.

Se hele nyheden