Naturen hjælpes i Fosdal-området

21-11-2012

Et af de markante læhegn, som nu bliver fjernet. Foto: Henrik Kristensen

Den nye fredningsplan føres ud i livet
I den nye fredningsplan for Lien, Fosdal og Sandmosen indgår det,  at Naturstyrelsen udfører en lang række plejetiltag. Det sker netop nu.

Hederne og strandengene
På hederne mellem Slette Strand og Tranum Strand ryddes nogle træholme, og på strandengene i samme område fældes nogle meget markante læhegn. Det fældede materiale bortkøres til senere flisning.

Store træer i Fosdalen fjernes. Bemærk, at vejen lukkes!
Udover hederne og strandengene skal de store sitkagraner på strækningen langs asfaltvejen ned ad selve Fosdalen fældes. Der er tale om meget store træer, og fældningsarbejdet er vanskeligt at udføre på grund af det skrånende terræn. Det er derfor nødvendigt at afspærre Fosdalvej i dagtimerne frem til og med den 28. november. Vi skal naturligvis beklage de gener, vi påfører de fastboende og publikum.
Når træerne er fjernet, vil området langsomt udvikle sig til overdrev med buske.

Langdal Plantage
Også i Langdal Plantage arbejdes der i forbindelse med fredningen. Der er etableret en udsigtskile på en af vandreruterne, og en af plantagens markante sidedale bliver ryddet for omorika og unge bøge. I lighed med trærydningen i selve Fosdalen skal også dette område på længere sigt udvikle sig til overdrev.

Endelig vil de flotte gravhøje midt i  plantagen, som blandt andet tæller Hanherreds højeste punkt,  få sikret deres udkig til henholdsvis Vesterhavet og Limfjorden.

Der rodes!
Så vi roder lige i øjeblikket, og det kan ses. Til gengæld garanterer vi, at resultatet bliver rigtigt godt. Arbejdet foregår resten af året, og visse steder vil det først blive afsluttet til foråret.