Ny natur på Helnæs: Kom til indvielse 9. november 2012

05-11-2012

Strandtudse Vi er nu klar til at hæve vandstanden i den sydlige del af Helnæs Made på Helnæs syd for Assens på Sydvest Fyn. Vi fejrer projektets vigtige milepæl ved et offentligt arrangement på Helnæs Made på fredag den 9. november 2012 kl. 13-15.
Ved at hæve vandstanden i området genskabes 60 ha ny natur i form af ferske enge og moser samt levesteder for strandtudse og stor vandsalamander. Herudover forventes projektet at gavne områdets engfugle. Det sker som del af LIFE Helnæs projektet, hvor Naturstyrelsen gennem en jordfordeling har erhvervet arealerne i den sydlige del af Helnæs Made, der nu bliver til ny natur.

Foto: Annita Svendsen Helnæs Made er en central del af Natura 2000 området Maden på Helnæs og havet vest for. LIFE projektet bidrager til at opfylde Natura 2000 planens målsætning om sikring og udvidelse af truede naturtyper som tidvis våd eng og rigkær.

For ydereligere oplysning kontakt projektleder Annita Svendsen på tlf. 2526 9565 eller på