Alling Å tilbage i sit oprindelige leje

03-10-2012

Alling Å har fået genskabt sit oprindelige bugtede forløb og er flyttet tilbage midt i Alling Ådal. En regnfuld efterårsdag, torsdag d. 27. september 2012, blev den sidste jord fjernet og vandet løb igennem det nye genskabte å-løb.

Skovrider Peter Brostrøm takker bl.a. for den store velvillighed blandt lodsejere i projekområdet

Dermed er en milepæl nået i arbejdet på at skabe et 525 hektar stort vådområde, som Naturstyrelsen har stået som koordinator for. Som en symbolsk handling blev en flok almindelig flodkrebs sat ud i den nye å. Bekæmpelse af den invasive art, signalkrebs indgår som et af talrige delprojekter.

Knud Erik Vidum udsætter et par hundre Flodkrebs i den nye åstrækning.

Peter Larsen forevigede øjeblikket hvor sidste grabfuld fjernes og vandet løber i det nye forløb: