Nye cykelstier ved Stenbjerg

02-10-2012

Gennem det seneste par måneder har der været livlig trafik af entreprenørmaskiner på og langs Stenbjergvej både øst og vest for Kystvejen. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af denne uge.

Der er tale om endnu et delprojekt under projektet "Bedre Adgang til Nationalpark Thy" , som støttes af Arbejdsmarkedets Feriefond med 30 mill. kr og gennemføres af Thisted Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab.

Delprojektet består i etablering af gode, sikre cykelstier langs Stenbjergvej til glæde for såvel fastboende som gæster i området. Se oversigtskort

På strækningen fra Jens Søndergaards vej til rundkørslen er vejen udvidet med 1,5 meter brede cykelbaner i begge sider.

Cykelbaner vest for Kystvejen

Fra rundkørslen mod øst til Stenbjerg Klitplantage er der lavet en separat dobbeltrettet asfalteret cykelsti på sydsiden af vejen.

Langs Stenbjergvej øst for Kystvejen

Omkring 700 meter øst for Kystvejen krydser stien Stenbjergvej og fortsætter som dobbeltrettet stenmelssti gennem hede og plantage indtil skovvejen Karens Linie.

Gennem plantagen til Karens Linie

Stien er den del af cykelsløjfen Faddersbøl-ruten.

Faddersbøl-ruten