Fornyet dialog om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

26-10-2012

På en tur til Thy-Nationalpark den 1. oktober med miljøministeren, repræsentanter fra forligskredsen, borgmestre fra Nordsjælland, udvalgte landmænd fra Nordsjælland blev det aftalt, at genoptage dialogen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Målet med en ny dialog er, at der kommer et nyt forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ministeren lægger vægt på at der er opbakning til forslaget, dog uden at nogen har vetoret. Der tages udgangspunkt i de statslige arealer, men sammenhængen i nationalparken er afgørende og forslaget skal opfylde lovens formål. Endelig skal de øvrige aktører i Nordsjælland inddrages.
Dialogen kommer til at foregå over en længere periode og det planlagte borgermøde i november i Helsinge Hallerne aflyses, så der er tid til nye drøftelser mellem de forskellige aktørerne.


Økologisk landmand Nicolaj Nicolajsen i Thy
deler ud af sine erfaringer til blandt andet miljøministeren

 

.

De Nordsjællandske borgmestres har tilbudt, at arbejde videre med hvordan dialogen og processen helt konkret skal fortsætte, så tilliden mellem parterne kan genskabes. Det er planen at borgmestrene skal sende en procesplan for det kommende arbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland til ministeren i løbet af november.

Du kan læse mere om den tidligere proces for Nationalpark Kongernes Nordsjælland her.