Nye fugletårne i Thy

22-10-2012

En hel række nye fugletårne og -platforme er kommet op at stå i det vestlige Thy.

Det er sket som led i projektet "Bedre Adgang til Nationalpark Thy", som gennemføres af Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune med støtte fra blandt andre Arbejdsmarkedets Feriefond og Nationalpark Thy.

Fugletårnene er solide konstruktioner i massivt egetræ med skridsikre trapper af galvaniseret stål. Tårnene har alle et plateau på omkring 13 kvadratmeter, hvilket gør dem væsentlig større end de gamle tårne, som har stået ved Nors Sø og I Tved Plantage.

Et enkelt af tårnene - nemlig det ved Aalvand Klithede, som er afbildet nedenfor - er forsynet med tag, mens de andre blot består af gulv og rækværk. For alle fugletårnene gælder, at gulvet er hævet godt 3 meter over terræn.

Fugletårnet ved Aalvand Klithede. Foto: Kim Christensen

Udsigten fra fugletårnet ved Aalvand Klithede. Foto: Kim Christensen

Indvielse lørdag den 27. oktober kl. 10.30 ved Ove Sø
Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy er værter ved en lille ceremoni, som markerer, at vi nu har fået en række nye gode fugleobservationssteder i og omkring Nationalparken. Der vil være forfriskninger og taler ved udvalgsformand Henning Holm og skovrider Ditte Svendsen. Desuden vil der være mulighed for at spotte søens fugle i en af de opstillede teleskopkikkerter og få en snak med lokale ornitologer

Sådan finder du fugleobservationsstederne:


Tved Klitplantage: Kør til Såruphus og følg den gule vandrerute herfra. Fugletårnet erstatter det gamle tårn fra omkring 1990. Bemærk! Stien, som fører fra Kræn Rasmussens vej til tårnet er opkørt på grund af transport. Reparation vil ske, så snart vejr og bundforhold tillader det.

Vilsbøl Plantage ved Nors Sø: Kør til badepladsen ved Nors Sø og gå herfra langs søbredden til fugletårnet. Fugletårnet erstatter det gamle tårn fra 1989. Bemærk! Stien er opkørt på grund af transport af tårnet. Reparation vil ske, så snart vejr og bundforhold tillader det.


Aarbjerg ved Vandet Sø : Fugleplatformen nås fra P-pladsen via en 70 meter lang handicapsti. Området er indrettet med handicapvenlige borde og bænke.


Tvorup Plantage ved Aalvand Klithede: Stil bilen ved Kystvejen og gå eller cykl ad Lervejen og derefter til højre ad Lyngvej ( i alt knap 2 km ).


P-plads på vestsiden af Ove Sø: Drej ind fra Kystvejen ved 12,9 km mærket.

Endnu et fugleobservationssted vil blive etableret syd for Agger ( hvor Arbejdsvejen møder Færgevejen ).