Så er det jagtsæson igen

10-10-2012

Jagt i Vilsbøl Plantage. Foto: Kim Christensen

Fra nu og frem til 1. februar vil man som gæst i plantagerne i Thy og Hanherred kunne støde på jægere og jagtselskaber på jagt. Disse har for en dels vedkommende købt sig en jagtoplevelse og retten til at nedlægge jagtbart vildt på et af Naturstyrelsens arealer.

Jagten på Naturstyrelsens arealer er reguleret af en række regler, som sikrer at jagten drives etisk korrekt med hensyntagen til dyrelivet og til skovens øvrige gæster. Det er hensigten med disse regler, at alle sikres en god naturoplevelse. Behandler alle naturbrugere hinanden med gensidig respekt, vil det også let kunne lade sig gøre.

Jagt en naturlig resurseudnyttelse ligesom indsamling af svampe og bær. Vildtkød er sundt og magert med en god sammensætning af mineraler og vitaminer. På Naturstyrelsens arealer drives jagten på et bæredygtigt grundlag, således at der kun høstes det ønskede overskud af bestanden.

For nogle bestande af vildt er jagten samtidig meget vigtig for at regulere bestandens størrelse. Det gælder især for gæs og hjortevildt. Hvis en bestand af en given art bliver for stor i et område, kan det medføre store skader på naturen, på skoven og de omkringliggende landbrugsarealer. Samtidig er der stor risiko for at dyrene bliver ramt af sult og sygdom.

Hvis man møder jægere på jagt, vil man altid kunne få en forklaring på hvad der foregår, måske se noget af det nedlagte vildt og derved blive en naturoplevelse rigere.

Vigtigst af alt er det at pointere, at det ikke er farligt - men altid muligt - at færdes i skovene, også selvom der er jagt.