18 huller i Kompedal Plantage

12-10-2012

Nu ryddes der skov i og omkring 18 nyopståede vådområder i Kompedal Plantage

Det drejer sig dog ikke om anlæggelse af en ny international 18 hullers golfbane i Kompedal Plantage, men om at der 18 steder i plantagen bliver ryddet skov i og omkring nogle nyopståede vådområder inde mellem træerne. Herved øges diversiteten - altså variationen - i skoven, ved at der pludselig er både lys og vand, hvilket vil skabe livsbetingelser for nye dyr og planter.

Oprindeligt blev fugtige hedekær afvandet, bl.a ved at gennembryde allaget, da Kompedal Plantage skulle tilplantes. I mange år har plantagen fremstået som tør plantage, men stille og roligt er der flere steder sket en naturlig forsumpning – måske ved at allaget gendannes.

Naturstyrelsen Midtjylland har søgt og fået midler til forbedre hydrologien i disse 18 områder. Træerne i og omkring de fugtige områder vil så vidt muligt blive fældet med skovningsmaskine og kørt bort fra arealet, så der ikke efterlades kvas i større mængder.