Græsning på Skansehage

20-09-2012

Naturstyrelsen Vestsjælland har opsat et nyt hegn, fordi Skansehage fremover skal afgræsses i sommerhalvåret. Kreaturerne er ældre, rolige dyr, som ikke er aggressive. Der sættes ikke tyr ud på arealet. Lad dyrene være i fred og undlad fodring.

Formålet med græsningen er at bekæmpe rynket rose og undgå tilgroning med krat. Rynket rose er en invasiv art, som er en trussel mod den naturlige flora og fauna. Rynket rose findes i øjeblikket på ca. 40 % af arealerne på Skansehage.

Den offentlige adgang er naturligvis stadig fri, men det skal understreges, at hunde fortsat skal holdes i snor på arealet.

Etablering af græsningen er et Natura 2000 projekt og er medfinansieret af Det europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri: se evt. yderligere oplysninger på http://europa.eu/legislation_summmaries/agriculture/general_framework/160032_da.htm

Køer på Skansehage