Hvis jeg finder en sæl eller hval på stranden....

06-09-2012

Sæler

Hvis jeg finder en død sæl eller hval på stranden, hvad gør jeg så?
Hvis du finder en død sæl eller hval på stranden mellem Agger Tange i syd og Tranum i nord, kan du kontakte Naturstyrelsen Thy. Bedst på E-mail, Obfuscated Email og gerne med oplysning om findested, enten ved angivelse af stednavn eller med en GPS position. Har du viden om hvilken art det drejer sig om, er du også meget velkommen til at oplyse dette, samt om dyret er friskt eller råddent.

På den måde kan Naturstyrelsen registrere de døde havpattedyr og sikre en overvågning af bestandene, samt indsamle eventuelt værdifulde dele og eksemplarer til videnskabelig undersøgelse.

Langt de fleste af de døde havpattedyr vil ikke blive indsamlet, men vil, når de er registret, blive efterladt, således at de kan indgå i naturens kredsløb. Den døde krop er en vigtig del af livsgrundlaget for en lang række organismer, lige fra havørne til mikroorganismer, og hvis den fjernes, mangler den i kredsløbet.

Skulle du finde en nødstedt og stadig levende hval eller sæl, kan du kontakte: vildtkonsulent, Tommy Hansen på mobil 0045 21 73 86 14 eller på 0045 22 22 16 71

Hvis jeg observerer en levende sælunge på stranden, hvad gør jeg så?
Støder man på en levende sælunge alene på stranden, skal man lade den ligge og ikke umiddelbart foretage sig noget. Det er nemlig langtfra sikkert, at moderen er død. Det er mere sandsynligt, at hun holder øje med ungen ude fra vandet og vender tilbage, når stranden er tom. Man skal ikke gå hen til en levende sælunge, for så er der risiko for, at moderen ikke kommer tilbage til den. Så vent et døgn og se om ungen stadig er på stranden.  Er den der stadig, så ring på et af ovenstående telefonnumre.