Borgere skal indrette den vestjyske natur

19-09-2012

Naturstyrelsen inviterer til offentligt brugerrådsmøde den 27. september.

Naturstyrelsen inviterer til offentligt brugerrådsmøde den 27. september.

Borgerne skal være med til at bestemme, hvordan naturen skal forme sig på en række af Naturstyrelsens arealer i Vestjylland.

Naturstyrelsen arbejder på en samlet plan for, hvordan plantagerne i Stråsø, Fejsø, Hoverdal og Husby skal se ud i fremtiden. Den såkaldte driftsplan skal vise, hvor Naturstyrelsen de næste 15 skal rydde skov eller rejse skov. Den skal vise, hvor styrelsen skal anlægge hundeskove, eller hvor skoven skal være helt urørt. Driftsplanen sætter dermed de langsigtede mål for naturen i Vestjylland. Her udstikkes rammerne for de tiltag der skal ske på friluftsområdet, hvordan landskabet skal formes, naturpleje og genopretning, skovdriften, jagtmulighederne og de mange kulturminder, der ligger ude i landskabet.

- Vi har brug for, at lokalbefolkningen og brugerne af vores arealer er med til at planlægge, hvordan vi tilrettelægger vores natur og friluftsmuligheder. En god driftsplan kræver input fra mange kanter, og jeg håber, at mange vil synes, at det er sjovt og spændende at deltage i processen, siger Skovrider Thomas Borup Svendsen, der begynder processen den 27. september på det offentlige brugerrådsmøde på Skærum Mølle, hvor alle har mulighed for at blive klogere på de fremtidige driftsplaner og komme med sine holdninger.

På mødet skal der samtidig vælges tre medlemmer til det såkaldte brugerråd, der fungerer som rådgiver for Naturstyrelsen. Endelig vil der være lejlighed til at høre om – og kommentere – Naturstyrelsens aktiviteter i området.

Arbejdet med en ny driftsplan strækker sig over mere end et år, hvor borgerne har vid mulighed for at bidrage. Ikke mindst når Naturstyrelsens udkast til endelig driftsplan sendes i høring i 2013.

Naturstyrelsen vil også løbende inddrage brugerrådet i projektet.

Det offentlige brugerrådsmøde afholdes den 27. september kl. 19.00 på Folkeuniversitetet Skærum Mølle, Skærum Møllevej 2, 7570 Vemb.

Kontakt: Skovfoged Christian Hollesen (4020 7140) eller Skovrider Thomas Borup Svendsen (2320 8858), Email: Obfuscated Email