Omkring 100 frivillige på Melby Overdrev

12-04-2013

Der blev fjernet små træer, som var på vej op gennem lyng og græs i søndags da omkring 100 frivillge var på arbejde på Melby Overdrev. Det er nu 6 år i træk DN Halsnæs og Naturstyrelsen Nordsjælland samarbejder om at pleje Sjællands største hede, så den ikke gror til i asp, birk og fyr. To gange om året tager frivillige fat på rydning af opvækst. I søndags lavede Peter Skånstrøm en lille film om arbejdet med plejen.

Se filmen

Næste plejedag vil foregå d. 15.9 2013 og du er hjertelig velkommen

Søndag d. 22 september kl. 10.00 - 14.00
Hiv et træ op på Melby Overdrev
To gange årligt har vi kampagnen "Hiv et træ" på Melby overdrev, den største tilbageværende hede på Sjælland. Heden udgør et af de vigtigste fredede områder i Nordsjælland.
Naturstyrelsen Nordsjælland har de seneste år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne er så småt ved at vise sig. Der er dog fortsat et stort arbejde tilbage, men forhåbentlig vil det lykkes at redde den sidste store hede på Sjælland. DN Halsnæs har de sidste mange år bidraget med offentlige trærydnings arrangementer med mange frivillige deltagere.
Mødested: Melbylejren i Asserbo, Nyvej/Tangvej, 3660 Liseleje. Parkering i lejren.
Tilmelding er ikke nødvendigog arrangementet er gratis. Børn i alle aldre kan være med
Arrangører: Naturstyrelsen Nordsjælland og DN Halsnæs

Køllesværmer på Slangehoved: Foto: Anne Johannisson

Køllesværmer på Slangehoved - Melby Overdrev

Blåfugl på Blodrød storkenæb.  Foto: Anne Johannisson

Blåfugl på Blodrød storkenæb - Melby Overdrev